Възползвайте се от възможността за профилактика и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателен апарат, дихателна система, сърдечно-съдова система, бъбречно-урологични, гинекологични заболявания, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания, периферна и централна нервна система.

 Укрепете здравето си с програма НОИ - от 23 март 2018 гв хотелите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД

Хотел "Калина" - к.к. Боровец (опорно-двигателен апарат, дихателна система, периферна нервна система)  

БХ "Люляци" - к.к Люляци (опорно-двигателен апарат, дихателна система, периферна нервна система)  

Хотел "Здравец" - гр. Тетевен (опорно-двигателен апарат, дихателна система, периферна нервна система)  

ПС "Жива вода" - Сливенски минерални бани (опорно-двигателен апарат, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания, периферна нервна система)  

Хотел "Диана" - Лесопарк Родопи (дихателна система, периферна нервна система, сърдечно-съдови заболявания)   

Хотел "Дружба 1" - гр. Банкя (сърдечно-съдови заболявания, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат)

Хотел "Дружба 2" - гр. Банкя (сърдечно-съдови заболявания, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат)

БХ "Констанция" - вили Костенец (опорно-двигателен апарат,периферна нервна система, дихателна система)

БХ "Велинград" - гр. Велинград (опорно-двигателен апарат,периферна нервна система,

дихателна система) 

БХ "Стряма" - гр. Баня (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

БХ "Гергана" - гр. Хисар (бъбречно-урологични заболявания,опорно-двигателен апарат,периферна нервна система)

БХ "Роза" - гр. Стрелча (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, гинекологични заболявания)

БХ "Св. Мина" - Бургаски минерални бани (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

ПС "Св. Мина-2" - Бургаски минерални бани (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

БХ "Тинтява" - гр. Вършец (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

Хотел "Тинтява 2" - гр. Вършец (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

КБЛХ "Павел баня" - гр. Павел баня (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, централна нервна система)

Хотел "Божур" - с. Минерални бани (сърдечно-съдови заболявания, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат)

Хотел "Загоре" - Старозагорски минерални бани (опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, сърдечно-съдови заболявания)

Резервация може да направите на тел. 02/970 79 21, 0878/ 568 129, 0878/568 127, 0878/577 821, на телефоните на хотелите

и туристическите агенции на "ПРО" ЕАД

За издаване на бланка резервация за постъпване по Програмата се заплаща цена в размер на 30 лв.

 

Хотел "Дружба 1" - 0877/115 377,  Хотел "Дружба 2" - 0877/112 578Хотел "Калина" - 0878/577 386

БХ "Констанция" - 0879/604 685,   БХ "Велинград" - 0878/577 073,   БХ "Стряма" - 0878/577 325

БХ "Гаргана" - 0878/577 284,   БХ "Роза" - 0878/577 034,   Хотел "Диана" - 0878/577 018

БХ "Свети Мина" - 0878/577 476,     ПС "Свети Мина-2" - 0878/577 463,

ПС "Жива вода" - 0878/104 394,   БХ "Тинтява" - 0878/106 971,   Хотел "Тинтява 2" - 0878/106 972

Хотел "Здравец" - 0878/886 125,   БХ "Люляци" - 0878/577 602,   Хотел "Божур" - 0878/939 130

Хотел "Загоре" - 0878/939 504

КБЛХ "Павел баня" - 0877/115 379, 0878/939 230, 0878/939 207, резервации може да правите и на телефон 0878/577 078

 

Изпълнители на дейността по профилактка и рехабилитация

Условия за ползване на програмата