ПРОГРАМА НОИ 2024 г. в БХ "ВЕЛИНГРАД" - гр. Велинград

в наличност
370 лв.

период: 29.03.2024 - 31.12.2024
нощувки: 277
брой гости: 1

ПРЕДИ ДА ЗАКУПИТЕ ПАКЕТ ПО НОИ СЛЕДВА ДА ЗАЯВИТЕ ПЕРИОДА,

КАТО СЕ ОБАДИТЕ НА ТЕЛЕФОН : 0700 18 101 

 (Програма НОИ 2024 г.)

ЛЕЧЕБНА ПРОГРАМА, която включва:

- 10 нощувки; 

- 10 хранодни (закуска, обяд, вечеря);

- до 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно;

- туристически данък и застраховка;

- резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация;

- ползване на вътрешен или външен минерален басейн (според сезона).

Резервация по Програмата може да направите на тел.: 0700 18 101 или 0878 577 073

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА

 1. Датата на резервация се съгласува предварително с наш служител. За потвърждаване на резервация се заплаща аванс в размер на 50 % от доплащането за 10 дневния престой по Програмата.

2. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.

3. Издадена бланка резервация по Програмата е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок до 5 работни дни от датата на получаване.

4. Сумата по аванса подлежи на пълно възстановяване при анулация 20 и повече дни преди датата на настаняване

5. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на настаняването се възстановява 50 % от заплатения аванс.

6. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни преди датата на настаняване.

7. При невъзможност за постъпване по Програмата поради констатирани от наша страна противопоказания, както и при предоставяне на документ за настъпило форсмажорно обстоятелство или обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният аванс се възстановява.