ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ТОНУС И ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ 

 

ПРО ЗДРАВЕ ПРЕМИУМ

 

БХ "Люляци", Хотел "Загоре", БХ "Божур", Хотел "Тинтява 2", БХ "Тинтява", Хотел "Калина", Хотел "Дружба 1", Хотел "Свети Мина -2", БХ "Свети Мина", БХ "Велинград", БХ "Стряма", БХ "Гергана", БХ "Роза", БХ "Павел баня", БХ "Констанция", Хотел "Черноморка"

 

6 нощувки/6 хранодни/6 лечебни дни

                                                      Цена на програмата - 528 лв.

 

В пакетната цена са включени:

- 6 нощувки, 6 хранодни, 6 лечебни дни;

- първичен медицински преглед;

- вторичен медицински преглед;

до 4 процедури на ден по лекарска преценка и в зависимост от здравния статус на клиента, включително 1 бр. сух и 1 бр. подводен масаж за престоя

- туристически данък и туристическа застраховка.

 

 Забележка:

1. Цените са в български лева с включен ДДС.

2. Препоръчетелно е всеки клиент, който разполага с медицинска документация /рентгенови снимки, епикриза, изследвания и други/, да ги носи и предостави при първичния преглед на лекаря.

3. За потвърждаване на резервация в хотелите на "ПРО" ЕАД се заплаща аванс в размер на 50% от стойността на заявените услуги.

4. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.

5. Издадена бланка резервация е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок до 5 работни дни от датата на получаване.

6. Сумата по потвърдена резервация подлежи на пълно възстановяване при  анулация 20  и повече дни преди датата на настаняване.

7. При невъзможност за ползване на заявените услуги или настъпило обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства,  заплатеният аванс се възстановява.

8. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на настаняването се възстановява 50% от заплатения аванс.

9. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни преди датата на настаняване.