ПРОГРАМА НОИ 2022 г. в хотел "ЧЕРНОМОРКА"

в наличност
340 лв.

период: 01.04.2022 - 31.10.2022
нощувки: 214
брой гости: 1

ПРЕДИ ДА ЗАКУПИТЕ ПАКЕТ ПО НОИ СЛЕДВА ДА ЗАЯВИТЕ ПЕРИОДА,

КАТО СЕ ОБАДИТЕ НА ТЕЛЕФОН : 070018101

(Програма НОИ 2022 г.)

ЛЕЧЕБНА ПРОГРАМА, която включва:

- 10 нощувки;

- 10 хранодни (закуска, обяд, вечеря);

- до 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно;

- туристически данък и застраховка;

- резервация за постъпване при изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация;

- ползване на външен басейн + шезлонг и солна стая.

Резервация по Програмата може да направите на тел.:

0700 18 101

УСЛОЕВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА:

1. За потвърждаване на резервация се заплаща аванс в размер на 50% от доплащането за 10 дневния престой по Програмата.

2. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.

3. Издадена бланка резервация по Програмата е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаване.

4. Сумата по аванса подлежи на пълно възстановяване при анулация 20 (двадесет) и повече дни преди датата на настаняване.

5. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на настаняването се възстановява 50% от заплатения аванс.

6. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 (десет) дни преди датата на настаняване.

7. При невъзможност за постъпване по Програмата поради констатирани от наша страна противопоказания, като и при предоставяне на документ за настъпило форсмажорно обстоятелство или обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният аванс се възстановява.